Imprimare
Scris de Administrator   
Sâmbătă, 17 Octombrie 2015 19:54

Gimnaziul cu predare în limba român? din localitatea Corjova, situat? în stânga Nistrului, dar care se subordoneaz? de facto autorit??ilor de la Tiraspol, a împlinit sâmb?t? 20 de ani de la înfiin?are.

În contextul în care intonarea imnului ?i arborarea drapelului de stat în curtea ?colii sunt interzise de administra?ia separatist? de la Dub?sari, festivit??ile dedicate anivers?rii a 20 de ani de la fondarea  gimnaziului s-au desf??urat în sala de sport.

Înainte de începerea fiec?rui an ?colar, separati?tii din regiunea transnistrean? amenin?? cu închiderea Gimnaziul din Corjova. Institu?ia trebuie s? pl?teasc? autorit??ilor de la Tiraspol în fiecare lun? câte 50.000 de lei moldovene?ti (circa 3.580 de dolari) pentru închirierea spa?iului în care se desf??oar? orele, în ciuda faptului c? ?coala se afl? în subordinea Ministerului Educa?iei de la Chi?in?u.

Sursa: infoprut