headerphoto
Social
PDM salut? ratificarea Conven?iei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilit??i PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Iulie 2010 17:53


Partidul Democrat din Moldova salut? ratificarea, de c?tre Parlament, a Conven?iei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilit??i.

Consider?m c?, de?i cu ntrziere, ratificarea Conven?iei ?i, respectiv implementarea prevederilor sale, va asigura o abordare nou? a persoanelor cu dizabilit??i, care ar permite integrarea social? a persoanelor cu nevoi speciale. Ratificarea ct mai grabnic? a Conven?iei, precum ?i implementarea acesteia n practic?, sunt obiective ce ?i-a g?sit reflec?ia n Agenda sociala, lansat? recent pentru discu?ii de c?tre Partidul Democrat din Moldova.

Aceast? Conven?ie nu este un document interna?ional tocmai obi?nuit. Ea fixeaz? ?i transpune n norme una dintre cele mai importante schimb?ri n ntreaga lume, n ultimele decenii, transformare ce este legat? de o schimbare de paradigm? n domeniul dizabilit??ii: de la un model medical ?i de asistenta sociala (protector) de abordare a dizabilit??ii, la un model social, de incluziune social?, concentrndu-se asupra drepturilor, egalit??ii de ?anse ?i particip?rii depline a persoanelor cu dizabilit??i n via?a economic? ?i social? a comunit??ii.

A devenit clar pentru toat? lumea c? avem nevoie de o politic? incluziv?, care s? vin? pentru a scoate toate barierele existente ?i stigmatizarea persoanelor cu dizabilit??i. S-a n eles c? a trecut deja timpul cnd politicile se axau mai mult pe ngrijiri institu?ionale/reziden?iale, recuperare medical? ?i beneficii sociale. Este timpul ca dizabilitatea s? fie abordat? dintr-o noua perspectiv? - din perspectiva drepturilor omului. Caritatea nu este suficient? pentru redresarea problemelor cu care se confrunt? persoanele cu dizabilit??i.

Partidul Democrat din Moldova ?i exprim? speran?a c?, n procesul de implementare a Conven?iei, nu vor fi ntminate impedimente care au existat n procesul de ratificare a acestui document.

Totodat?, PDM se va angaja plenar n activit??ile ce ?in de implementarea Conven?iei, n scopul asigur?rii realiz?rii depline a prevederilor sale.

 

 
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 08 Iulie 2010 18:47

Dou? moldovence obligate s? se prostitueze n Rusia au fost repatriate n ?ar?, dup? ce gruparea criminal? care le-a racolat a fost anihilat? de poli?ie. Pentru serviciile sexuale prestate de tinere, membrii acestei grup?ri ob?ineau de la clien?i un venit de la dou? pn? la patru mii de lei.

Poten?ialele victime ale celor doi suspec?i aresta?i de poli?ia moldoveneasc? erau tinere cu vrsta cuprins? ntre 17 ?i 24 de ani, cu o situa?ie material? precar?. Suspec?ii le promiteau un loc de munc? bine pl?tit. Fetele erau duse la Moscova, unde erau ncuiate ntr-un apartament nchiriat de ei, deposedate de acte, maltratate ?i obligate s? se prostitueze.
Anchetatorii spun c? tinerele erau duse, la solicitarea clien?ilor, ?i n diverese localuri de agrement - saune, hoteluri sau apartamente. Dac? vor fi g?si?i vinova?i, cei doi suspec?i risc? pn? la 20 de ani de pu?c?rie.

 
Rusia va transmite Palestinei blindate in calitate de ajutor umanitar PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 02 Iulie 2010 11:39

 

 

In zilele urmatoare Rusia va transmite Palestinei 50 de blindate pentru transportul personalului, a declarat reprezentantului oficial al MAE rus Andrei Nesterenko. In urmatoarele zile 50 de blindate vor fi aduse in Iordania, iar apoi acestea vor fi transmise fortelor de securitate palestiniene pe malul de vest al Iordanului, a spus Nesterenko. Diplomatul a adaugat ca Rusia acorda ajutor umanitar populatiei sectorului Gaza. Prin programul alimentar mondial Rusia a transmis 10 mii de tone de faina ruseasca.

La sfarsitul lunii mai 2009 Israelul a fost de acord cu transmiterea catre palestinieni a unui numar de 50 de blindate rusesti, in scopul solutionarii problemelor politiei, iar decizia in sine cu privire la transmiterea tehnicii militare in regim gratuit s-a luat in luna martie a anului trecut.

In luna martie 2008 Israelul si-a dat acordul pentru transmiterea a 25 de blindate rusesti structurilor palestiniene pentru lupta cu terorismul, cu conditia ca in prealabil de pe blindate sa fie scoase armele.

 
Secretar General Amnesty International cheam? guvernele s? respecte drepturile omului PDF Imprimare Email
Vineri, 02 Iulie 2010 00:31

Salil Shetty ?i-a nceput activitatea n func?ia de Secretar General al Amnesty International. El a promis s? fac? tot ce i st? n putin?? pentru ca guvernele din ntreaga lume s? respecte drepturile celor mai s?race ?i vulnerabile p?turi sociale.
Pentru mine e o onoare s? stau n fruntea unei mi?c?ri care lupt? mpotriva represiunilor ?i a injusti?iei, a declarat Salil Shetty. Al?turi de problemele tradi?ionale din domeniul drepturilor omului, lumea s-a ciocnit cu un nou ?ir de provoc?ri, iar Amnesty International, trebuie s?-?i men?in? rolul principalului lupt?tor mpotriva nc?lc?rii drepturilor omului.
Expert n domeniul drepturilor omului precum ?i prevenirea ?i eradicarea s?r?ciei, Salil Shetty, a subliniat necesitatea ca guvernele lumii s? pun? accent pe respectarea drepturilor omului n toate ac?iunile acestora ce au leg?tur? cu eradicarea s?r?ciei. n septembrie, liderii mondiali se vor ntruni la Cartierul General al Na?iunilor Unite de la New York pentru a examina rezultatele Obiectivelor pentru Dezvoltarea Mileniului ini?iativa mondial? a ONU pentru lupta mpotriva s?r?ciei.
Salil Shetty a l?udat devotamentul celor 2,8 milioane de activi?ti Amnesty International care lupt? pentru drepturile omului n ntreaga lume.
Peste tot unde c?l?toresc, Amnesty International se bucur? de un profund respect datorit? membrilor ei energici, calit??ii nalte a cercet?rilor ?i campaniilor incisive ?i efective, a declarat Salil Shetty. Solidaritatea ?i mobilizarea simpatizan?ilor no?tri, combinate cu o activitate profesionist? de cercetare dau impuls unei for?e uria?e care permite realizarea schimb?rilor, fapt dovedit de Amnesty pe parcursul deceniilor.
Povestind despre priorit??ile pe durata mandatului s?u, Salil Shetty a spus c? inten?ioneaz? s? se bazeze pe punctele forte ale Amnesty. El a subliniat necesitatea atragerii la r?spundere a persoanelor vinovate de nc?lcarea drepturilor omului.
Printre alte activit??i el a men?ionat lupta mpotriva deten?iilor ilegale, abolirea pedepsei capitale, oprirea discrimin?rii ?i ap?rarea drepturilor migran?ilor.
Noul Secretar General a subliniat indivizibilitatea tuturor drepturilor omului ?i a declarat c? e necesar de a g?si noi modalit??i de a lega ntr-un sistem unificat drepturile economice, sociale ?i culturale, al?turi de cele civile ?i politice.
n ultimii ?ase ani Salil Shetty a fost Directorul programului ONU pentru Dezvoltarea Mileniului. Aceast? campanie e ndreptat? spre eradicarea s?r?ciei ?i cheam? guvernele s?-?i asume responsabilitatea pentru lupta mpotriva foametei, bolilor ?i a analfabetismului. Pe durata mandatului n programul ONU, Shetty a c?tigat ncrederea ?i suportul asocia?iilor religioase, societ??ii civile, mass-mediei, sectorului privat ?i autorit??ilor locale.

P.S. Amnesty International este o mi?care mondial? a celor peste 2,8 de milioane de activi?ti voluntari ce lupt? n 159 de state ?i teritorii pentru drepturile omului. Scopul nostru este de a oferi fiec?rei persoane oportunitatea de a se bucura de drepturile consfin?ite n Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului ?i n alte legi recunoscute la nivel mondial. Amnesty International nu este dependent? de vreun guvern, ideologie politic? sau nv???turile unei religii ?i e finan?at? doar din dona?iile membrilor ?i din dona?ii publice.


 
Ro?ia Montan? ca o mare scen? PDF Imprimare Email
Luni, 21 Iunie 2010 11:01

Echipa Campaniei Salva?i Ro?ia Montan?, al?turi de numeroase organiza?ii partenere, are deosebita pl?cere de a anun?a organizarea la a celei de-a V-a edi?ii a festivalului FnFest, n perioada 13-15 august a.c. Ro?ia Montan? ca o mare scen?, edi?ia din acest an ?i propune s? creasc? vizibilitatea campaniei Salva?i Ro?ia Montan?, s? impulsioneze dezvoltarea economic? durabil? a zonei, precum ?i s? promoveze nominalizarea Ro?iei Montane ca sit UNESCO protejat.

Festivalul FnFest a fost pentru prima oara organizat n 2004, cnd mai multe ONG-uri ?i activi?ti din cadrul campaniei Salva?i Ro?ia Montan? au avut ini?iativa unui mare eveniment n aer liber prin care s? se promoveze poten?ialul de dezvoltare alternativ? ?i peisajul cultural ?i natural al Ro?iei Montane, dar ?i s? informeze publicul tn?r din Romnia privind opozi?ia mpotriva proiectului de extragere a aurului n carier? deschis? ?i folosind tehnologia cianurilor. De atunci ?i pn? n 2007 festivalul FnFest a avut loc n fiecare var? la Ro?ia Montan?, timp n care a atras zeci de mii de participan?i tineri, studen?i, lideri de opinie, activi?ti, arti?ti, p?rin?i, copii, iubitori de munte ?i de natur? - ntr-o varietate de activit??i ce au inclus concerte de muzic?, piese de teatru, tururi ghidate ale Ro?iei Montane, prezent?ri de carte, proiec?ii de film, standuri de prezentare ?i proiecte demonstrative organizate de numeroase ONG-uri de mediu din Romnia ?i din str?in?tate, trguri de produse tradi?ionale ?i ecologice etc.

Noutatea edi?iei din 2010 este aceea c? evenimentul va avea loc n chiar satul Ro?ia Montan?, spre deosebire de edi?iile anterioare cnd loca?ia a fost platoul Jig-Vaidoaia, situat deasupra satului Ro?ia Montan? ?i oferind o priveli?te panoramic? asupra sa. n acest an ntre 13-15 august cur?i, p?rcule?e, cl?diri, ferme, str?zi ?i pie?e ale Ro?iei Montane vor alc?tui o mare scen? unde vor fi g?zduite activit??ile evenimentului. Participan?ii se vor putea caza la gospod?riile localnicilor pagina web a evenimentului va cuprinde o baz? de date complet? a posibilit??ilor de cazare sau ?i vor putea instala corturile n zone special marcate n acest sens. n cele dou? nop?i ale evenimentului mai multe elemente de peisaj precum ?i monumente istorice vor fi iluminate pentru a le eviden?ia farmecul ?i valoarea, astfel n fiecare noapte peisajul Ro?iei Montane va fi diferit.

Activit??ile FnFest 2010 vor ?inti n principal promovarea valorii peisajului cultural al Ro?iei Montane ?i vor mbina conferin?e, dezbateri, lans?ri de carte, standuri ?i prezent?ri ale ONG-urilor de mediu active din Romnia, pove?ti vechi din b?trni n jurul focului, concerte n aer liber, pia?a de produse t?r?ne?ti tradi?ionale ?i ecologice, demonstra?ii de g?tit dup? re?ete tradi?ionale ?i standuri de degustare, ateliere interactive de art? ?i me?te?uguri cu activit??i sportive ?i de recreere n aer liber cros, c???r?ri, ciclism montan ?i trekking dar ?i cu proiec?ii de filme artistice ?i documentare pe probleme de mediu ?i schimb?ri sociale sau dedicate copiilor. Mesajul festivalului din acest an va fi dus pe scen? de forma?ii ca Luna Amar?, Grimus, ?apinarii, Tunderground, Zum, The Others ?i Chilli Familli.

FnFest 2010 p?streaz? tradi?ia editiilor precedente de eveniment non-comercial, la care arti?tii nu percep un onorariu pentru presta?ia artistic?, organizatorii nu percep de asemenea un onorariu pentru activitatea lor de management, nu exist? o taxa de intrare pentru participan?i iar evenimentul beneficiaz? de eforturile, talentele ?i dedica?ia unei echipe de nu mai pu?in de 80 de voluntari. Promovarea evenimentului se va face prin mijloace ?i canale non-comerciale, n principal folosind pagina web a evenimentului http://www.facebook.com/l/ce2f74FwQ7RKqsdav5XyrXJP36w;www.fanfest.ro Principalii beneficiari ai evenimentului vor fi locuitorii Ro?iei Montane care ?i vor putea deschide casele ?i gospod?riile pentru participan?i, vinde produse locale sau ghida participan?ii printre numeroasele atrac?ii turistice de la Ro?ia Montan?.
Vrem ca publicul nostru s? con?tientizeze cu adev?rat de ce lupt?m pentru acest loc ?i ce viitor vrem s?-i cl?dim. ?i vrem ca, odat? con?tientiznd valoarea ?i importan?a acestui loc, s? ni se al?ture, a declarat Eugen David, Pre?edintele Alburnus Maior.

 
<< Început < Anterior 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Următor > Sfârşit >>

Pagina 202 din 209

Arhiva de articole

< Mai 2018 >
Lu Ma Mi Jo Vi Du
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Reclama

Donatie PayPal

Puteti dona prin PayPal pentru a ajuta acest site:

Amount: